วีดีโอ ค่าแรงขั้นต่ำ ความหวังที่รอคอย

รายการนักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ Thai pbs

ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554

 

ค่าแรงงขั้นต่ำ 300 บาท เป็นความหวังของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นจะทำได้จริงหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าหากรัฐบาลนั้นสามารถทำได้ ครอบคลุมทั้งประเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานน่าจะดีขึ้นกว่าเดิม

รายงานโดย นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน