วีดีโอ คสรท.แถลงข่าว จุดยืนของผู้ใช้แรงงานต่อนโยบายการขึ้นค่าแรง 300 บาท

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  ร่วมกับภาคีเครือข่ายแรงงานแถลงข่าว “จุดยืนของผู้ใช้แรงงานต่อนโยบายการขึ้นค่าแรง 300 บาท” นายชาลี ลอยสูงประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ แรงงานไทย ยืนยันให้รัฐบาลมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เท่ากันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายน 2555 หากรัฐบาลไม่ดำเนินการตามนโยบายที่เคยหาเสียงในช่วงเลือกตั้ง คสรท. ก็จะมีการเคลื่อนไหวใหญ่กันอีกครั้งทั่วประเทศ