วีดีโอ น้ำท่วมกับเสียงสะท้อนของแรงงานอ้อมน้อยฯ

ตั้งแต่เกิดเหตุน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตย่านอ้อมน้อยและพุทธมณฑลสาย 4 และสาย 5 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีผู้ใช้แรงงานจำนวนมากทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งเรื่องของที่อยู่ที่กินเฉพาะหน้าไปจนถึงเรื่องของการขาดรายได้และความไม่มั่นคงในการทำงานซึ่งเจะปัญหาระยะต่อไป

รายงานโดย นักสื่อสารแรงงาน