วีดีโอ คนงานสระบุรีและอยุธยาทวงสัญญาจากรัฐบาลเรียกร้องค่าจ้าง 300 บาท

จากการที่รัฐบาลประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท โดยจะนำร่องใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพและปริมลฑล รวมทั้งจังหวัดภูเก็ต ทั้งที่เคยประกาศนโยบายหาเสียงไว้ว่าจะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท เท่ากันทั่วประเทศ ทำให้ลูกจ้างใน จ.อยุธยาและ จ.สระบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะค่าครองชีพก็สูงพอๆ กัน คนงานใน จ.สระบุรีและใกล้เคียงจึงได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำโดยขอให้ขึ้น 300 บาท เท่ากันทั่วประเทศ การเคลื่อนไหวในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของผู้ใช้แรงงานที่ต้องการค่าจ้างที่เป็นธรรมและต้องการให้รัฐบาลแสดงความจริงใจต่อผู้ใช้แรงงาน โดยรับผิดชอบต่อนโยบายค่าแรงขั้นต่ำที่ได้เคยประกาศไว้ในช่วงหาเสียง

 

รายงานโดย นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี