วีดีโอ ข่าวThai PBS เสวนา ถอดบทเรียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อยุธยา

ข่าว Thai PBS เสวนา ถอดบทเรียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อยุธยา

ออกอากศ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์แรงงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.บางปะอิน

 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 54 การเสวนา ถอดบทเรียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่อยุธยา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายองค์กรแรงงาน ได้จัดขึ้นที่ศูนย์แรงงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณแยกบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยตัวแทนแรงงานและนักวิชาการได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยกันอย่างหลากหลาย เช่น ระบบการแจ้งเตือนที่ขาดประสิทธิภาพ นายจ้างและลูกจ้างขาดศูนย์กลางในการประสานงานกันในช่วงที่น้ำท่วม ไม่มีข้อมูลของแรงงานต่างด้าวและแรงงานที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ ที่ชัดเจนทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง อีกทั้งยังไม่มีการเชิญตัวแทนแรงงานเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาให้เกิดไตรภาคี ทำให้การช่วยเหลือถูกมุ่งเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมเพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวแรงงาน