วีดีโอ ข่าวThai PBS แรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนครถูกเลิกจ้าง

ข่าว Thai PBS แรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถูกเลิกจ้าง

ออกอากาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

เนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วมกับสภาพของพื้นที่แล้ว สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานก็คือปัญหาเรื่องของการจ้างแรงงานในสถานประกอบการที่ประสบภัยอย่างที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร น้ำท่วมมานานกว่า 1 เดือน และยังไม่มีทีท่าว่าโรงงานที่อยู่ในนิคมนั้นจะกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติเมื่อไร ส่งผลให้บางโรงงานตอนนี้ไม่สามารถแบกภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้ และนำมาสู่การเลิกจ้างที่นี่เปรียบเสมือนเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดสำหรับแรงงาน ทั้งที่ถูกเลิกจ้างและที่พักอาศัยอยู่กับน้ำท่วมด้วยและภาระค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้แรงงานหลายคนนั้นตั้งตัวไม่ติดและไม่รู้ว่าจากนี้ไปจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไป