วีดีโอ ข่าวThai PBS จุดยืนเครือข่ายแรงงานจัดตั้งสถาบันความปลอดภัย

วีดีโอ ข่าวThai PBS จุดยืนเครือข่ายแรงงานตั้งสถาบันความปลอดภัย

ออกอากาศวันที่ 24 มกราคม 2555 เวลาเที่ยงคืน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายแรงงานและหน่วยงานราชการต่อการจัดตั้งส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อแสดงท่าทีต่อเวทีรับฟังความคิดเห็นของไตรภาคีเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่งเสริมสถาบันความปลอดภัย ก่อนให้ รมว.แรงงาน รับรองเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ครม.ขณะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เครือข่ายแรงงานเห็นว่ากระทรวงแรงงานเร่งนำมติของคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยที่มีเสียงส่วนใหญ่เป็นฝ่ายข้าราชการและไตรภาคีในสมัยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อนเป็น รมว.แรงงาน ซึ่งยังไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ทั้งวัตถุประสงค์การบริหารและการดำเนินการเร่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการความปลอดภัยในช่วงที่ รมว.แรงงานคนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่ง ทั้งที่นายเฉลิมชัยได้การให้ชะลอการจัดตั้งเอาไว้เพื่อรอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาพิจารณาปรับโครงสร้างและจัดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง