วีดีโอ ข่าวค่ำThai PBS แรงงานรับเหมาช่วง

วีดีโอ ข่าว Thai PBS แรงงานรับเหมาช่วง

ออกอากาศวันที่ 12 ธันวาคม 2554

ปัญหาที่กระทบกับแรงงานส่วนหนึ่งจากน้ำท่วมก็คือเรื่องของการถูกเลิกจ้าง ซึ่งน้ำที่ท่วมที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้กลุ่มคนงานรับเหมาช่วงหรือว่าซับคอนแทรคส่วนใหญ่นั้นถูกเลิกจ้างไปบ้างแล้ว และมีการประเมินจากผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานจากสถาบัน TDRI ว่าคนงานกลุ่มนี้นั้นอาจจะต้องเสี่ยงกับการตกงาน แม้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะกลับมาเดินสายพานการผลิตได้เต็มที่เพราะว่าผู้ประกอบการบางรายนั้นอาจใช้วิธีการนำเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตมากกว่าเข้ามาใช้ทดแทนเครื่องที่เสียเพื่อเป็นการลดต้นทุน และรองรับการประกาศขึ้นค่าจ้าง 300 บาท ก็ทำให้คนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบ