วีดีโอ ข่าวเที่ยงThai PBS เสวนาวิชาการ แรงงานไทยหลังวิกฤติอุทกภัย สภาพปัญหาและผลกระทบของผู้ใช้แรงงานในระบบแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

เสวนาวิชาการ แรงงานไทยหลังวิกฤติอุทกภัย สภาพปัญหาและผลกระทบของผู้ใช้แรงงานในระบบแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

ข่าวเที่ยง Thai PBS ออกอากาศวันที่ 10 ธันวาคม 2554

การเสวนาวิชาการสถานการณ์แรงงานไทยหลังวิกฤติอุทกภัย สภาพปัญหาและผลกระทบของผู้ใช้แรงงานในระบบ แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรแรงงานจัดขึ้น ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ที่ได้นำเสนอปัญหา เช่น ถูกนายจ้างบางรายถือโอกาสใช้กฎหมายคุมครองแรงงานมาตรา 75 เลิกจ้างแรงงานและจ่ายค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงไม่ได้รับการติดต่อจากนายจ้างทำให้ไม่ทราบในสถานะของตนเองว่ายังอยู่ในสภาพของพนักงานหรือไม่ เครือข่ายแรงงานจึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลเร่งหามาตรการในการป้องกันการถูกเลิกจ้างอย่างแท้จริงโดยเร็วที่สุด