วีดีโอ ข่าวเที่ยง Thai PBS คสรท.แถลงข่าว จุดยืนของผู้ใช้แรงงานต่อนโยบายการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

วีดีโอ ข่าวเที่ยง Thai PBS คสรท.แถลงข่าว จุดยืนของผู้ใช้แรงงานต่อนโยบายการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

ออกอากาศวันที่ 18 มกราคม 2555

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย แถลงการณ์เพื่อย้ำจุดยืนเกี่ยวการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท หลัง ครม.มีมติให้เลื่อนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เป็นวันที่ 1 เมษายน 2555 เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยให้ปรับร้อยละ 39.5 นำร่องใน 7 จังหวัด และปรับให้ครบทุกจังหวัดในวันที่ 1 มกราคม 2556 และไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเวลา 2-3 ปี ซึ่งคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ ยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ  1.ให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทั่วประเทศทันทีโดยคำนึงถึงความเสมอภาคของแรงงานกับภาคราชการที่มีอัตราเงินเดือนเท่ากันทั่วประเทศ 2. คัดค้านมติของคณะกรรมการไตรภาคีในการไม่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ใน 2-3 ปี หลังการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท และให้มีโครงสร้างค่าจ้างเพื่อความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและมีการปรับขึ้นค่าจ้างทุกปีทุกสถานประกอบการณ์ 3. รัฐบาลต้องมีมาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ส่งผลกดดันกับประชาชน เช่น ราคาน้ำมัน ก๊าชเอ็นจีวีและแอลพีจี พร้อมกันนี้จะไม่ฟ้องศาลปกครองเพราะเกรงว่าจะเป็นการกระทบต่อการขึ้นค่าจ้างแรงงาน