วีดีโอ ข่าวเที่ยง ช่อง 9 อสมท.คสรท.แถลงข่าว จุดยืนของผู้ใช้แรงงานต่อนโยบายการขึ้นค่าแรง 300 บาท

ข่าวเที่ยง ช่อง 9 อสมท. คสรท.แถลงข่าว จุดยืนของผู้ใช้แรงงานต่อนโยบายการขึ้นค่าแรง 300 บาท

ออกอากาศวันที่ 18 มกราคม 2555

นายชาลี ลอยสูงประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายผู้ใช้แรงงานร่วมกันแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท/วัน ให้เท่ากันทั่วประเทศโดยทันทีโดยระบุว่าการเลื่อนปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำจากกำหนดเดิมวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมาเป็นวันที่ 1 เมษายน และนำร่องแค่ 7 จังหวัดนั้นเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง จึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นค่าจ้าง 300 บาท เท่ากันทั่วประเทศทันที และคัดค้านแผนการไม่ปรับขึ้นค่าจ้างใน 2-3 ปี รวมถึงต้องเร่งควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภคด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยยังระบุว่าจากการสำรวจพบว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของแรงงานในปัจจุบันสูงถึงวันละ 561.79 บาท ทั้งนี้หากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอก็จะรณรงค์เคลื่อนไหวกับผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศต่อไป