วีดีโอ ข่าวค่ำThai PBS ผลกระทบแรงงาน

วีดีโอ ข่าวค่ำThai PBS ผลกระทบแรงงาน

ออกอากาศวันที่ 13 ธันวาคม 2554

น้ำที่ท่วมในนิคมอุตสาหกรรมหลายจังหวัดจนไม่สามารถเดินสายพานการผลิตได้ โรงงานส่วนใหญ่จึงตัดสินนยกเลิกการจ้างงานโดยเฉพาะในกลุ่มรับเหมาช่วงหรือที่เรียกว่าซับคอนแทรค แต่ก็มีนายจ้างบางคนฉวยโอกาสเลิกจ้างโดยที่ไม่แจ้งให้พนักงานทราบโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินชดเชย ทำให้แรงงานหลายคนที่ไม่รู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานถูกเอาเปรียบ ทางเครือข่ายแรงงานจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลของการถูกเลิกจ้างที่แท้จริงเพื่อให้แรงงานได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย