นักข่าวพลเมือง:การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ

ข่าว Thai PBS 25 ต.ค. 54

กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ประสบภัยน้ำท่วมส่วนหนึ่งนั้นสามารถที่จะอพยพข้ามเขตไปอยู่กับญาติได้แล้ว แต่ว่ายังมีอยู่บางส่วนที่ไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่ได้ เนื่องจากว่ามีข้อผูกมัดกับนายจ้างและบางคนก็ต้องทนอยู่ในพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมสูงโดยถูกตัดขาดจากการช่วยเหลือจากโลกภายนอก

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายสื่อสารแรงงาน รายงาน