วิดีโอ 8 มีนา วันสตรีสากล

 

วิดีโอ 8 มีนา วันสตรีสากล 8 มีนา วันสตรีสากล ปีนี้ เครือข่ายองค์กรผู้หญิงในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเสนอปัญหาของผู้หญิง ทำงานทุกกลุ่มอาชีพ เช่น การช่วยเหลือคนงานหญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม การตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในย่านอุตสาหกรรม การรับรองอนุสัญญาที่คุ้มครองความเป็นมารดา สิทธิในการเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างเท่าเทียม แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะไม่ส่งผู้แทนที่เป็นที่ยอมรับออกมารับข้อเสนอ จนต้องใช้วิธีขว้างปาแผ่นป้ายข้อเสนอต่างๆเข้าไปในทำเนียบ โดยหวังว่า เสียงของผู้หญิงทำงานทุกคนจะดังไปถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกัน