วิดีโอ แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

วิดีโอ รายการวาระประเทศไทย : แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 

นอกจากเรื่องค่าแรงที่ยังไม่สามารถสอดรับกับสภาพสังคมในปัจจุบันแล้ว สิทธิสวัสดิการและสภาพการงานของหลายสถานประกอบการก็ยังคงไม่เป็นธรรม แต่ว่าแรงงานส่วนใหญ่นั้นก็ยังคงเลือกที่จะทนอยู่กับปัญหาเหล่านี้ ด้วยเพราะสภาพสังคมปัจจุบันและความรู้ความสามารถที่จำกัดทำให้พวกเขามีตัวเลือกในการประกอบอาชีพไม่มากนัก การรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเพื่อนร่วมอาชีพในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเป็นกลไกที่พวกคิดว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้