แรงงานเร่งผลักดันร่างกฎหมายประกันสังคม

แรงงานเร่งผลักดันร่างกฎหมายประกันสังคม
ข่าวเที่ยง Thai PBS ออกอากาศวันที่ 26 เมษายน 2555

แรงงานเรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคม จะต้องแสดงความจริงใจและให้ความชัดเจนว่าจะนำร่างกฎหมายดังกล่าวของภาคประชาชนนั้นพิจารณาให้ทันในสมัยประชุมนี้หรือไม่ หลังจากถูกนำมาเป็นข้ออ้างขอขยายเวลาการประชุมรัฐสภาอย่างไม่มีกำหนด แต่ขณะนี้มีเพียงการประชุมเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียว