แรงงานพม่าไม่ได้ค่าแรง 300 บาท

 

แรงงานพม่าไม่ได้ค่าแรง 300 บาท

ข่าวค่ำ สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 22 เม.ย. 55

แรงงานชาวพม่าของโรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติกใน จ.สมุทรสาคร กว่า 40 คน ตัดสินลาออกจากงานทันทีหลังจากนายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าจ้างเป็นวันละ 300 บาท/วัน เหมือนกับแรงงานไทยและแรงงานลาวที่ทำงานในโรงงานเดียวกัน แม้พวกเขาจะรู้ดีว่าในช่วงนี้แรงงานต่างด้าวจะหางานยากขึ้นเพราะเป็นช่วงที่มีการปรับขึ้นค่าจ้าง แต่การรับค่าจ้างเพียงวันละ 215 บาท ไม่เพียงพอสำหรับค่าครองชีพที่สูงขึ้น แม้แรงงานพม่าจะถูกกดค่าแรงขั้นต่ำตลอด แต่มีส่วนต่าง 10-15 บาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับแรงงานชาติอื่นต่างจากการปรับขึ้นค่าจ้างครั้งนี้ ที่มีส่วนต่างมากถึง 85 บาท ทำให้แรงงานพม่ากลุ่มนี้รับไม่ได้เพราะถูกเอาเปรียบแรงงานมากเกินไป ผู้ประสานงานโครงการเพื่อแรงงานข้ามชาติจึงเสนอให้รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบและเจรจากับสถานประกอบการ เพราะการปล่อยให้นายจ้างกดขี่ค่าจ้างของแรงงานต่างด้าวจะทำให้กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม