วิดีโอ แรงงานนอกระบบ

 

วิดีโอ รายการวาระประเทศไทย : แรงงานนอกระบบ

สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555

แรงงานนอกระบบที่ยังไม่รวมไปถึงผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่นั้นเป็นแรงงานที่ไม่มีนายจ้างแน่นอน ทำให้พวกเขาไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาการทำงานได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านอย่างอาชีพทอเสื่อของชาวบ้านใน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พวกเขาต้องทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ส่วนบางคนนั้นป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบแต่ก็ไม่สามารถหยุดพักรักษาตัวได้