ลดปัญหาแรงงาน ลดช่องว่างทางสังคม อนุสัญญา ILO 87-98

ข่าวเที่ยง Thai PBS ออกอากาศวันที่ 27 เมษายน 2555

ปีนี้มีหลายประเด็นที่แรงงานจะมีการพูดคุยกัน ประเด็นปัญหาหนึ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกันก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานและลดช่องว่างต่างๆ วันนี่ทาง รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เนื่องจากว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาแรงงานและก็ลดช่องว่างทางสังคม