วิดีโอ ประวัติศาสตร์แรงงานไทย

 

วิดีโอ รายการวาระประเทศไทย : ประวัติศาสตร์แรงงานไทย

สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 255

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการเร่งพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำให้เกษตรกรจำนวนมากผันตัวมาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม แต่ในขณะที่ภาคแรงงานมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกอันสำคัญในการเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศ พวกเขาเหล่านั้นกลับไม่มีมาตรการรองรับหรือว่าดูแลอย่างรอบครอบ ควบคุม เป็นธรรม หลายคนนั้นยังถูกเอาเปรียบจากนายจ้างยังเข้าไม่ถึงสิทธิและบริการของรัฐอย่างเท่าที่ควร