วิดีโอ ชีวิตแรงงาน

วิดีโอ รายการวาระประเทศไทย: ชีวิตแรงงาน

สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555

ที่ผ่านมามีแรงงานภาคเกษตรจำนวนมากที่ตัดสินใจเดินหน้าเข้าสู่แรงงานในภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับสมพล พวงสุวรรณ แรงงานที่เติบโตมาจากเกษตรกรรม จ.นครสวรรค์ สมพลโชคดีที่มีโอกาสได้รับการศึกษาสูงกว่าคนอื่นๆในครอบครัว ทำให้พ่อแม่นั้นคาดหวังว่าเขาจะมีรายได้สูงจากการเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมและสามารถเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้