วิดีโอ คมคิดคน-ปฎิรูปประกันสังคม

 

 

ระบบประกันสังคมของไทย   คงถึงคราวที่จะต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่  เพราะการบริหารงานที่เป็นหน่วยราชการรวมศูนย์มานานถึง 20 ปี   ถูกตั้งข้อสงสัย วิพากษ์วิจารณ์ จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกันตน นายจ้าง สังคม และสื่อมวลชนมาโดยตลอดว่า  มีความไม่โปร่งใสในการทำงาน ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง   อีกทั้งขณะนี้  ก็กำลังจะขยายไปรองรับคนจำนวนมากขึ้น

                ดังนั้น ขบวนการแรงงานได้เข้าชื่อ 14,264 รายชื่อ เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมเข้าสู่สภา แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาซึ่งเป็นสิ่งที่มีเนื้อหาก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานหลายประการ