วิดีโอ คนงานเจอพิษน้ำท่วมบุกร้องกระทรวงแรงงาน

คนงานเจอพิษน้ำท่วมบุกร้องระทรวงแรงงาน
คนงานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยจากนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีหลายบริษัท เดินทางเข้ากระทรวงแรงงานเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม โดยคนงานบริษัทเซไดคาเซ ประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ไม่ได้รับค่าจ้างมากว่า 3 เดือน ตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วม ขณะที่คนงานบริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเลกทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โรงงานได้ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ย้ายคนงานไปทำงานจำนวน 200 คน ส่วนที่เหลือจำนวน 2,900 คน นายจ้างได้ประกาศเลิกจ้าง ส่วนคนงานบริษัทอัลตัน ฟรีซิชั่น จำกัด โรงงานตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคถูกเท็คโอเวอร์พร้อมกับมีการเลิกจ้างคนงาน จำนวน 355 คน เหลือคนงาน 271 คน รู้สึกไม่มั่นคงในการทำงาน
รายงานโดย นักสื่อสารแรงงาน