วันแห่งศรัทธา ทอดผ้าป่าบำรุงพิพิธภัณฑ์

  รายการ บ้านฉันวันนี้ ตอน วันแห่งศรัทธา ทอดผ้าป่าบำรุงพิพิธภัณฑ์

สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 

 

        เกือบ 20 ปีแล้ว ที่ผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้ศรัทธาในกลุ่มผู้ใช้แรงงานว่ามีส่วนสร้างสังคมไทย  ได้ร่วมกันบริจาคและลงแรงก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของสังคมไทย อยู่ที่ ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน กรุงเทพมหานคร

        พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ทั้งที่ไม่ได้รับงบสนับสนุนใดจากภาครัฐ  จึงต้องจัดกิจกรรมหารายได้ให้พิพิธภัณฑ์สามารถเปิดบริการได้ เช่นเมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงายไทยได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนจากผู้ใช้แรงงานและคนทั่วไป

  

  วิชัย นราไพบูลย์  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย “ถึงวันนี้ก็เปิดดำเนินการมาได้ 19 ปีแล้ว มีนักศึกษา นักเรียน จากกว่า 20 สถาบันเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของผู้ใช้แรงงานที่นี้ แล้วยังมีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเสมอ โดยที่ผ่านมาเราเปิดบริการโดยไม่เก็บค่าผ่านประตู ให้ทุกคนเข้าชมฟรี  เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อมาบำรุงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะทำให้มีรายได้เข้ามาสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเปิดดำเนินต่อไปได้”

ที่ผ่านมา ผู้ใช้แรงงานมักถูกมองว่า เป็นกลุ่มที่ชอบชุมนุมเดินขบวนเรียกร้อง  การมีพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ทำให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และบทบาทในการพัฒนาประเทศของผู้ใช้แรงงานที่ต้องพยายามต่อสู้ให้เข้าถึงสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเท่าเทียม  

ทวีป  กาญจนวงศ์ ประธานพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย “…การจัดงานในวันนี้ เพื่อทบทวนรำลึกถึงคุณความดี ของท่านเหล่านี้ที่เสียสละอุทิศตน ช่วยเหลือคนงานให้เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติ เพื่อจุดประกายสืบสวนเจตนารมย์อันสูงส่งของท่านเหล่านี้” 

กระมนต์  ทองออน “…ถ้าไม่มีตรงนี้ คนรุ่นหลังก็จะไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์การต่อสู้ของแรงงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มันมีที่ไปที่มายังไง ก็สมควรที่เราจะช่วยกันที่จะบูรณะ สนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยคงอยู่ต่อไปนะครับ ก็คือเราต้องช่วยกัน เราจะไปหวังพึ่งภาครัฐไม่ได้ เพราะว่ารัฐเองก็ไม่ได้ให้การยอมรับแรงงานเท่าที่ควร เราต้องสร้างจากองค์กรแรงงาน”

การทอดผ้าป่าครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเท่านั้น หากยังเป็นวันแห่งการหลอมรวมศรัทธาของผู้คน เพื่อช่วยกันรักษาแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผู้ใช้แรงงานไทย ซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศ ให้สามารถคงอยู่ต่อไปได้อีกด้วย 

นักข่าวพลเมือง ศูนย์สื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  รายงาน