รำลึก 19 ปี เคเดอร์ บทเรียน ชีวิตและความตาย ภายใต้การพัฒนาอุตสาหกรรม

เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาและของเด็กเล่นบริษัทเคเดอร์ อินดัสเทรียล เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 คร่าชีวิตคนงานไป 188 ศพ บาดเจ็บอีก 469 คน เป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ และมีการผลักดันจนเกิด พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ซึ่งสาระสำคัญตามการเรียกร้องของฝ่ายแรงงานคือ การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แต่ผ่านมาถึง 19 ปี ก็ยังพบว่าอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานไม่ได้ลดลงไปเลย ถึงเวลาแล้วที่แรงงานควรได้รับความเป็นธรรม ดูแลเอาใจใส่จากการคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และทดแทนยามเจ็บไข้ได้ป่วย สูญเสียอวัยวะหรือพิการ ที่เป็นผลมาจากการทำงาน เพราะพวกเขามีส่วนอย่างสำคัญในกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย