วิดีโอ รายการวาระประเทศไทย Thai PBS : เส้นทาง พ.ร.บ. ประกันสังคม

 

รายการ วาระประเทศไทย ทางสถานี Thai PBS : เส้นทาง พ.ร.บ. ประกันสังคม

ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 

1 ใน 7 ของร่างกฎหมายภาคประชาชนที่ถูกติดตามและออกมาเคลื่อนไหวมากที่สุดฉบับหนึ่ง โดยเฉพาะจากภาคแรงงานก็คือร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม นั่นเป็นเพราะว่าเป้าหมายของรัฐ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้คือการปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน แต่ว่าเส้นทางในการผลักดันกฎหมายที่ผ่านมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มีการรวบรวมรายชื่อประชาชนกว่า 14,264 รายชื่อ เพื่อผลักดันกฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่ปี 2550 โดยในรัฐบาลที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ลงนามรับรองไว้ก่อนที่จะมีการยุบสภาทำให้ในครั้งนี้จำเป็นที่จะต้องติดตามและออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเป็นวาระเร่งด่วน