โปรดติดตามชม รายการ พลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ ตอน : ดอกไม้พลัดถิ่น

 โปรดติดตามชม

รายการ พลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ ตอน : ดอกไม้พลัดถิ่น วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น ทาง Thai PBS

แรงงานไทยบนเส้นทางที่ตีบตัน ประวัติศาสตร์ถูกเขียนด้วยความเจ็บปวด ดอกไม้ไกลบ้านหวังผลิบานในเมืองหลวง