รายการเปิดปม ตีแผ่ความจริง : ชำแหละเกษตรพันธสัญญา

 

รายการเปิดปม ตีแผ่ความจริง : ชำแหละเกษตรพันธสัญญา
สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
 
 
สัปดาห์นี้เปิดปมติดตามปัญหาของเกษตรกรที่มุ่งผลิตเพื่อป้อนบริษัทอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร หรือที่เรียกว่าเกษตรพันธสัญญา การรับประกันราคาและไม่ต้องกังวลกับปัญหาตลาดรองรับ เป็นเงื่อนไขจูงใจให้เกษตรกรหลายแสนคนเดินเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญา  แต่เมื่อลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรหลายรายกลับพบว่าหลายคนกลายเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้น บางคนถึงกับเลิกกิจการ อะไรที่ทำให้เกษตรกรจำนวนหนึ่งต้องพบกับความล้มเหลว