ยุทธศาสตร์ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2555

 

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2555

แรงงานสัมพันธ์แบบเดิมใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่เรียกว่า นายกับบ่าว ถูกร่างขึ้นมาในยุคที่เราต้องการที่จะเอาใจนักลงทุนให้นักลงทุนเขารู้สึกมั่นใจว่าเขามาลงทุนแล้วเขาจะได้ประโยชน์สูง เพราะฉะนั้นด้วยกรอบแบบนั้นก็ทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี คือระบบแรงงานสัมพันธ์ที่สามารถทำให้ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนกับผู้ใช้แรงงานสามารที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และแบ่งปันกันอย่างเป็นธรรม ถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยน ทบทวนหลักการของกฎหมายเสียใหม่ เปลี่ยนเป้าหมายให้หันมาสู่การสร้างความเป็นธรรมให้กับคนงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง