พลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ ตอน..ดอกไม้พลัดถิ่น

 

รายการ พลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ ตอน…ดอกไม้พลัดถิ่น

ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น.  ทางสถานี Thai PBS

 

รายการ พลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ ตอน…ดอกไม้พลัดถิ่น

ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น.  ทางสถานี Thai PBS

หากพระเจ้าคือผู้ที่สร้างโลก แล้วใครคือผู้รังสรรค์โลกให้น่าอยู่  สังคมไทยไม่เคยขาดแคลนกลุ่มชนที่เอาน้ำแรงเข้าผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา  แม้ไม่มีคำสดุดีเป็นรางวัล แต่พวกเขาก็ยังแอบยิ้มอยู่ในมุมอับของสังคม

มันเป็นปัญหาเชิงทัศนคติในการมองคุณค่าของคนในสังคม  คือแรงงานตั้งแต่เป็นไพร่-ทาส  แม้ว่าจะมีส่วนสำคัญในการผลิตหล่อเลี้ยงสังคม เรียกว่าเป็นฐานของสังคมโบราณเลย  แต่เขาก็ถูกมองเป็นคนชั้นล่างที่ไม่มีสิทธิ มีเสียงทางสังคม ไม่มีแม้แต่ค่าจ้าง แรงงาน เหมือนไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีประวัติศาสตร์ของตัวเอง”