ปิยเชษฐ์ แคล้วคลาด ประธาน คสรท. คนแรก

vtr. ปิยเชษฐ์ แคล้วคลาด

ฉายในงาน โครงการยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่ คสรท. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่1 เรื่อง แผนการจัดทำการยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่ วันที่ 24 มิถุนายน 2555 จัดโดย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท