ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐของ-เเรงงานนอกระบบ

 

ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐของ-เเรงงานนอกระบบ

ข่าว Thai PBS NEWS ออกอากาศวันที่ 8 กันยายน 2555

แรงงานนอกระบบถือว่าเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ กลับพบว่าพวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองในการทำงานและไม่มีสวัสดิการ แม้ว่ากฎหมายประกันสังคมมาตรา 40 จะให้สิทธิประโยชน์กับแรงงานกลุ่มนี้พบว่าขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เมื่อลองไปถามกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระอย่างกลุ่มแม่ค้า หาบเร่ หรือคนขับแท็กซี่ ส่วนหนึ่งสะท้อนว่าภาครัฐไม่ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและไม่เข้าใจวิธีการรวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติ