ประกันรายได้แรงงานนอกระบบ

 

ประกันรายได้แรงงานนอกระบบ

ข่าว Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554

รัฐบาลเดินหน้าทำตามนโยบายในช่วงหาเสียงเอาไว้ รัฐบาลพยายามเดินหน้ามาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีให้กับนายจ้างหรือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานเรื่องนี้มีเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนที่รับงานไปทำที่บ้านที่เป็นแรงงานนอกระบบ ก็ต้องการการได้รับสวัสดิการเรื่อง่าแรงขั้นต่ำ เช่นเดียวกัน

ในช่วงเช้าหลังจากส่งลูกๆไปโรงเรียน วรรณอนงค์ เล็กชะอุ่ม จะเดินไปรับ ดอกไม้จันจากเพื่อนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงมาไว้ทำในช่วงเย็นหลังจากรับลูกกลับจากโรงเรียนหรือวันที่ไม่ได้ไปรับจ้างทำความสะอาดบ้านเป็นรายได้เสริมเพราะลำพังค่าจ้างทำความสะอาดบ้านเฉลี่ยวันละ 200 บาท ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่สูงถึงวันละเกือบ 300 บาท

วรรณอนงค์ เล็กชะอุ่ม แรงงานนอกระบบที่รับงานมาทำที่บ้าน “วันหนึ่งก็ตก 300 บาทเหมือนกัน เพราะลูก 2 คน เช้ามาก็ร้อยกว่าแล้ว เช้ามาจ่ายให้ลูกไปเลย 2 คน คนละ 40 บาท ค่ามอร์ไซค์ 20 ก็ร้อยหนึ่งแล้ว อาหารเช้าอีกคนละ 20 ก็ตก 140 บาท ตอนเย็นก็ค่าขนมอีก รายได้จากการทำดอกไม้จันวันละ 90 บาท เป็นรายได้เสริมที่วรรณอนงค์รับมาทำในช่วงเย็นถึงหัวค่ำ ซึ่งรายได้เสริมจำนวนนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เพียงบางส่วนเท่านั้นดังนั้นเธอจึงต้องการทำดอกไม้จันให้มากขึ้น

“ปัญหาก็งานไม่ค่อยมี งานมันน้อยของก็แพงเห็นเพื่อนบอกว่าของมันแพงขึ้นอีก แต่ราคาก็เหมือนเดิม ราคาดอกเขาไม่ขึ้น ขึ้นให้ไม่ได้

การประกันรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบให้มีรายได้เทียบเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงานในระบบวันละ 300 บาท ตามที่กระทรวงแรงงานจะนำร่องใน 7 จังหวัด ในต้นปีหน้า เป็นสิ่งที่แรงงานนอกระบบเรียกร้องให้ประกันรายได้ให้กับพวกเขาด้วยเช่นกัน เพราะพวกเขาก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกับแรงงานในระบบ

สุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ “ในโรงงานเขาจะทำเป็นรายชิ้น รายตัว แรงงานที่รับงานมาทำที่บ้านนี่ก็เหมือนกัน เขาก็ทำรายชิ้น รายตัว หรือถ้าเราบอกว่าเวลาทำไม่เหมือนกัน ถ้าในโรงงานสมมุติว่าคนนี้ทำได้ 20 ชิ้น คนข้างนอกก็ทำได้ 20 ชิ้น แต่ว่าคนข้างนอกเขาจะทำเวลาไหนก็ได้แต่ขอให้เขาได้ 20 ชิ้น เท่ากับคนที่ทำในโรงงานรูปแบบที่มันจะมาวัดค่าแรง 300 บาท ได้ “

ประธานศูนย์ประสานงานแรงานนอกระบบ บอกว่า รูปแบบของการประกันรายได้ที่ต้องการคือการให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านซึ่งมีตัวแทนจากกระทรวงแรงงานและตัวแทนจากแรงงานนอกระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการแต่งตั้งเข้ามาดูแลเรื่องการกำหนดชิ้นงานในแต่ละประเภท ว่าจะต้องทำได้กี่ชิ้นในแต่ละวันเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องการประกันรายได้แล้วยังเป็นการแก้ปัญหาถูกกดค่าแรงจากนายจ้างอีกทางหนึ่งด้วย