นโยบายเพื่อการคุ้มครองและการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 แผนงานคุณภาพชีวิตแรงงานได้จัดสัมมนาสมัชชาแรงงานนอกระบบ เรื่องสิทธิแรงงานนอกระบบ สุขภาพ สวัสดิการและงานที่มั่นคง ณ ห้องคอนเวนชั่นรามาการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมราว 200 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาคม โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดสมัชชาเชิงประเด็นจากปฏิบัติการจริงสู่การพัฒนาข้อเสนอนโยบายและการนำสู่การปฏิบัติจริง หลังจากมีการจัดสัมมนาแรงงานนอกระบบ “ตุ้มโฮมความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้” ณ จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ได้สรุปประเด็นปัญหาของแรงงานนอกระบบในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 นี้ โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 ห้องเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา ดังนี้

1.นโยบายเพื่อการคุ้มครองและการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ

2. คิดใหม่ทำใหม่เจ้าสัวชุมชน ความมั่นคงในอาชีพและรายได้

3.รุกเพื่อลดภาระและความเสี่ยงด้านสุขภาพที่สามารถหลีกเลี่ยงและจัดการได้

ในส่วนของห้องนโยบายเพื่อการคุ้มครองและการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ ได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่างๆเกี่ยวกับนโยบายที่แรงงานนอกระบบได้นำเสนอเพื่อมีการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับประเด็นปัญหาและความต้องการที่แรงงานนอกระบบนำเสนอต่อรัฐบาล

สุจิน รุ่งสว่าง ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ “สิ่งที่แรงงานคาดหวังว่า เราจัดสมัชชาครั้งนี้แล้วเราจะได้รับการตอบรับจากรัฐบาลเรื่องการดูแลแรงงานนอกระบบ ตามนโยบายของรัฐบาลที่รัฐบาลบอกว่า รัฐบาลจะดูแลให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับแรงงานนอกระบบหรือประชาชน เราก็อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนให้คนที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมเข้มแข็งและจะได้ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มาก และก็จะเป็นฐานการสร้าง GDP ของประเทศไทย”

สำเร็จ มูระคา รองประธานกลุ่มแท็กซี่อาสาพัฒนาแรงงานนอกระบบ “ปัจจุบันทางภาคประชาชนเองก็จะมีเรื่องการผลักดันสวัสดิการต่างๆ ผมก็อยากฝากไปถึงรัฐบาลว่า สิ่งที่ประชาชนเขาคิดขึ้นมาหรือว่าเสนอไปทางรัฐบาลมันเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ทั้งนั้น เพราะว่าเป็นเรื่องอนาคต เป็นเรื่องชราภาพ เพราะปัจจุบันแรงงานนอกระบบ 24.6 ล้านคน ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรมากนัก ก็อยากได้ตรงนี้มันจะได้เป็นความยั่งยืน ในเรื่องการเลี้ยงตัวเองในยามชราภาพหลังจากเราเกษียณอายุไปแล้วเราจะได้มีอนาคตที่ดีขึ้น นายกรัฐมนตรีก็ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน เพราะว่าประชาชนที่เรียกร้องทุกวันนี้ไม่ได้เรียกร้องเพื่อใครก็เพื่อพวกเราเอง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเรา ถ้าหากว่ารัฐบาลทำตามนโยบายที่ให้กับประชาชนไว้แล้วประชาชนได้ประโยชน์ เราก็คิดว่าประชาชนก็คงพึงพอใจในรัฐบาลก็ต้องขอบคุณจริงๆ เลยว่า ถ้าเห็นสิ่งที่ประชาชนเสนอไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีก็ควรจะรับของเราไปปฏิบัติ ก็ขอบพระคุณด้วยครับ”

สิ่งที่แรงงานนอกระบบได้คาดหวังไว้จะเป็นจริงได้ไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะเล็งเห็นความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานนอกระบบมากน้อยเพียงใด หรือจะเป็นแค่ความฝันลมๆ แล้งๆ อีกต่อไป

นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี รายงาน