วิดีโอ นักข่าวพลเมือง Thai PBS : วันสตรีสากล

 

นักข่าวพลเมือง Thai PBS ออกอากาศวันที่  22 มีนาคม 2555

เครือข่ายผู้หญิงในประเทศไทยได้จัดเดินรณรงค์เพื่อสะท้องปัญหาเรื่องสิทธิและสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา