นักข่าวพลเมือง ตอน เพลงเพื่อชีวิต ลมหายใจแห่งการต่อสู้

สถานี Thai PBS ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

เราอาจพบเห็นนักดนตรีเปิดหมวก หรือศิลปินผู้พิการเล่นดนตรีหาเลี้ยงชีพอยู่ตามข้างถนน แต่วันนี้ เราจะติดตามวงดนตรีของแรงงานชื่อวง ภราดร ที่จะไปเล่นดนตรีในงานชุมนุมต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของคนงาน

วงดนตรีภราดร เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแรงงานเมื่อปี 2536   เพื่อสะท้อนวิถีวัฒนธรรมของคนงานที่มาจากหลากหลาย และให้กำลังใจกับผู้ใช้แรงงานในกิจกรรมต่างๆ เช่น การชุมนุม หรือ การเดินรณรงค์

นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้ผู้ฟังแล้ว ยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมทางสังคมอีกด้วย

การขับขานบทเพลงเพื่อชีวิตไม่เพียงสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานเท่านั้น   แต่ยังสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับคนเล่นดนตรีด้วย

วิชัย นราไพบูลย์   ภราดร

เพลงเพื่อชีวิตมีจุดมุ่งหมายสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของคนในสังคมตามแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน ของ จิตร ภูมิศักดิ์  แต่เดี๋ยวนี้เพลงเพื่อชีวิตกลายพันธุ์ไปมาก มุ่งไปที่ธุรกิจการค้ามากกว่าจะมารับใช้การต่อสู้ของประชาชนผู้ทุกข์ยาก”

วิชัย นราไพบูลย์  ผู้ร่วมก่อตั้งวง อินโดจีน

“การที่มีดนตรีมาเล่นให้เราฟัง มีความรูสึกว่าสนุกสนานเพลิดเพลิน และทำให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ได้ชัยชนะค่ะ”

นุชจรินทร์ แสนอุทา  คนงาน เอ็น เอ็กซ์ พี

“เราเล่นเพลงที่สะท้อนการต่อสู้ ให้ความหวัง ให้กำลังใจ อยากให้คนงานได้รับความเป็นธรรม”

สุมาลี ลายลวด   นักร้องนักดนตรีวง ภราดร 

“การที่เรามาชุมนุมครั้งนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม การที่มีดนตรีมาเล่นทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปไม่ท้อถอยให้กับความอยุติธรรมครับ”

อดิศร พรหมสาขา ณ สกลนคร  คนงาน เอ็น เอ็กซ์ พี 

“แม้ว่าพวกเราจะเล่นโดยไม่ได้ค่าตอบแทน แต่ก็ได้ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ร่วมกับคนงาน”

ภัชรี ลายลวด   นักร้องนักดนตรีวง ภราดร

แม้ว่าทุกวันนี้ เพลงเพื่อชีวิตจะแปรเปลี่ยนไปเป็นธุรกิจการค้า จนห่างหายไปจากการต่อสู้บนท้องถนนของภาคประชาชนเหมือนในอดีต แต่ตราบใดที่การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมยังไม่สิ้นสุด ก็คงจะมีสักวันที่เพลงเพื่อชีวิตจะฟื้นคืนกลับมาอยู่เคียงข้างการต่อสู้ของคนผู้ทุกข์ยากต่อไป

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน