วีดีโอ นักข่าวพลเมือง : หลังการเลือกตั้งกับความหวังแรงงาน

ข่าวจาก "นักข่าวพลเมือง" ThaiPBS  ออกอากาศ 6 ก.ค. 54

 

หลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไป มาวันนี้หลายฝ่ายได้ติดตามข่าวสารและให้ความสนใจกับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงาน ที่มีความหวังอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพอย่างเร่งด่วน รวมถึงติดตามนโยบายการขึ้นค่าจ้างแรงงานที่เคยพูดไว้เมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้ง

รายงานโดย นักข่าวพลเมือง เครือข่ายแรงงาน ศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่