นักข่าวพลเมือง : ปฏิรูปประกันสังคม แรงงาน

นักข่าวพลเมือง : ปฏิรูปประกันสังคม แรงงาน

สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

ค่าจ้างต่ำไม่พอสำหรับการยังชีพและเลี้ยงดูครอบครัว ระบบประกันสังคมจึงเป็นความหวังของแรงงานทุกคนที่จะมีหลักประกันชีวิตทั้งในยามเจ็บป่วย ตกงาน และในยามชราภาพ หรือเสียชีวิตรวมทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคนที่มีลูกอีกด้วย แต่ 20 กว่าปีที่ผ่านมมาการประกันสังคมในประเทศไทยก็ยังไม่สามารถดูแลแรงงานทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน