บำนาญชราภาพ:หลักประกันชีวิตแรงงานนอกระบบ

รายการนักข่าวพลเมือง “บำนาญชราภาพ: หลักประกันชีวิตแรงงานนอกระบบ"

สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

 

ตัวแทนผู้ใช้แรงานจากเครือข่ายแรงงานนอกระบบกลุ่มอาชีพต่างๆ  มีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมเวทีสมัชชาแรงานนอกระบบระดับชาติเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ระบบการใช้แรงงานของประเทศมีความเป็นธรรม หนึ่งในข้อเสนอที่สำคัญคือการออมเพื่อบำนาญชราภาพ เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตในวัยชราของแรงงานนอกระบบ ไทยมีกฎหมาย “กองทุนการออมแห่งชาติ” มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2554 กองทุนนี้มีเป้าหมายสร้างสวัสดิการให้กับแรงงานนอกระบบที่ไม่อยู่ในระบบ

  

 คุณพรรณี เวียงคำ “แรงงานนอกระบบก็ใช้แรงงานเหมือนในระบบ เพราะว่ามันทำเศรษฐกิจให้ประเทศเหมือนกัน แต่ว่าเรายังไม่ได้รับประกันสังคม ประกันสังคมก็เป็นสวัสดิการของแรงงาน รัฐควรจะส่งเสริมการทำประกันสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ  สิ่งที่เราอยากได้คือสวัสดิการที่มั่นคง เช่น บำนาญ หรือเบี้ยตอนชราภาพค่ะ เวลาเราชราภาพ เราอยากมีสวัสดิการตอนชราภาพ ซึ่งตอนนี้เบี้ยผู้สูงอายุ 500 มันไม่พอ”

กองทุนสวัสดิการอื่นๆ ให้มีหลักประกันรายได้หลังเกษียณอายุด้วยการสะสมเงินร่วมกับภาครัฐ แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดและเงื่อนไขการเข้ากองทุนควรปรับให้แรงงานที่ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม สามารถเข้าถึงกองทุนการออมได้ด้วยเช่นกัน

ป้าสุจิน รุ่งสว่าง “…กองทุนการออมแห่งชาติเนี่ย ระเบียบเขากำหนดไว้ว่าถ้าใครเป็นผู้ประกันมาตรา 40 แล้วมีเรื่องบำเหน็จแล้วเนี่ย เข้าไปสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติไม่ได้ แรงงานนอกระบบก็เลยต้องการให้กองทุนการออมแห่งชาติปลดล็อคให้แรงงานนอกระบบมีสิทธิเลือกว่าเขาอยากจะเข้าประกันสังคมก็ได้ อยากไปเป็นสมาชิกกองทุนการออมก็ได้ เพราะมันเป็นแบบสมัครใจด้วยกันทั้งคู่ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากมีสิทธิ์เข้าไป มีสิทธิที่จะเลือกได้ทั้งสองอัน ก็เลยคาดหวังว่าแรงงานนอกระบบทุกคนต้องมีบำนาญ  แล้วก็ต้องมีสวัสดิการที่เหมาะสม ถ้าเขาได้มีสวัสดิการ ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบเขาดีขึ้นด้วย”

การส่งเสริมให้เกิดการออมตั้งแต่วัยทำงาน จะทำให้ชีวิตในบั้นปลายของแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการ    มีความมั่นคงขึ้นได้ พึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต โดยไม่ต้องรอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว 

นักข่าวพลเมือง ศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน