ที่นี่ Thai PBS เครือข่าย ปชช.ยื่นข้อเรียกร้อง หลังระเบิดในนิคมมาบตาพุด

 

ที่นี่ Thai PBS  เครือข่าย ปชช.ยื่นข้อเรียกร้อง หลังระเบิดในนิคมมาบตาพุด

ออกอากาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

เครือข่าย ปชช.ภาคตะวันออกได้เดินสายเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อผลักดันให้มีแผนฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัย