ถอดบทเรียน ชูบทบาทนักสื่อสารแรงงานช่วงน้ำท่วม

 

ถอดบทเรียนชูบทบาทนักสื่อสารแรงงานช่วงน้ำท่วม

เมื่อ 24 พ.ค. 2555 ที่ ไทยพีบีเอส   ผศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์  ได้เสนองานวิจัยเรื่อง บทเรียนจากโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน  ว่าโครงการได้รับการยอมรับว่าประสบความสำเร็จในการสร้างนักสื่อสารแรงงานขึ้นมาทำหน้าที่รายงานข่าวสารของแรงงานสู่สาธารณะจนเป็นที่สนใจของทั้งผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง นักวิชาการ  รวมทั้งสื่อมวลชนที่คอยติดตามประเด็นข่าวของแรงงาน  ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือ  การมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรก  การฝึกอบรมเน้นให้ปฏิบัติได้จริง  และมีเวทีให้นักสื่อสารแรงงานฝึกฝนทักษะ แต่ปัญหาใหญ่อันหนึ่งคือเรื่องสำนึกของคนที่จะทำงานให้องค์กรยังมีน้อย  จึงต้องมีการสร้างคนทำงานเพิ่มเติมให้มากกว่านี้

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน