ชั่วโมงข่าว TNN เครือข่าย ปชช. ภาคตะวันออกแจ้งความเอาผิดผู้ว่า กนอ.

 

ชั่วโมงข่าว TNN เครือข่าย ปชช. ภาคตะวันออกแจ้งความเอาผิดผู้ว่า กนอ.

ออกอากาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2555

เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกรวมตัวกันแจ้งดำเนินคดีผู้ว่า กนอ.ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากทำให้เกิดความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตด้วย มีการยื่นข้อเรียกร้องไปทั้งหมด 9 ข้อ กลุ่มเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกซึ่งนำโดย นายสุทธิ อัชฌาศัย แกนนำเครือข่าย ก็ได้เดินทางยื่นหนังสือให้กับนายวีระพงศ์ ชัยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในกรณีการระเบิดและเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส และการรั่วไหลของสารโซเดียมไฮโปคอไรท์ จากโรงงานอทิตยาเบอร์ร่า เคมิคอล ไทยแลนด์ จำกัดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จึงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไปเป็นจำนวนมาก โดยได้มีข้อเรียกร้อง 9 ข้อ ด้วยกันก็คือ ขอให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงต่อเหตุการณ์ทั้งหมดพร้อมทั้งนำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปี 2553-2557 มาบังคับใช้อย่างจริงจัง เร่งฟื้นฟูระบบต่างๆ อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมสุขภาพและสังคม และสร้างระบบการชดเชยเยียวยาให้เป็นธรรม ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อหน่วยงานที่กระทำผิดฐานละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดทำผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพด้วย และนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้มีการจัดทำแนวกันชนรวมไปถึงแนวการป้องกันมลพิษ ที่จะต้องเป็นรูปธรรมภายในปีนี้ รวมทั้งทบทวน หรือระงับนโยบายการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งในนิคมและนอกนิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย ทำบัญชีการถือครองวัตถุอันตราย การระบายมลพิษและการจัดอบรมความรู้ด้านสารเคมีต่อชุมชนที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่