จี้รัฐบาล รับขวัญวันเด็กด้วยนโยบาย “สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า”

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กเล็กถ้วนหน้า จี้รัฐบาล รับขวัญวันเด็กด้วยนโยบาย “สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า”

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กเล็กถ้วนหน้า 341 องค์กร ร่วมกับ 6 ชุมชนรอบพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน จัดงานวันเด็ก 2566 เตรียมแถลงจี้รัฐบาล ผลักดัน “นโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า” รับขวัญวันเด็ก

สุนี ไชยรส หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า  เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ร่วมกับ ชุมชน6 แห่ง รอบพื้นที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟไทยแห่งประเทศไทย เครือข่ายเด็ก และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  ร่วมมือกันจัดงานวันเด็ก ภายใต้ธีมงาน “วันเด็ก : อนาคตของหนูอยู่ที่สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า” ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย กิจกรรมให้เด็ก ๆ “สนุก” และพัฒนาการเรียนรู้ วงพูดคุยเกี่ยวกับสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยง และที่สำคัญคือการแถลงการณ์ของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า

หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า  กล่าวอีกว่า โครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า  จะใช้วาระในโอกาสวันเด็ก แถลงต่อสาธารณชนเพื่อสื่อสารไปยังรัฐบาล ให้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญกับเด็กเล็ก ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงวัยสำคัญที่ยังถูกมองข้ามจากนโยบายของรัฐ

“โครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า  มีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตให้เด็กเล็กทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ มีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาสมวัย เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนั้น โครงการฯ จึงเร่งผลักดันนโยบายให้เกิดนโยบายให้เด็กเล็กได้รับความคุ้มครองอย่างถ้วนหน้า โดยเริ่มตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ จนเด็กอายุ 6 ปี โดยรัฐควรจะอุดหนุนเด็กเล็กคนละ 3,000 บาทต่อเดือนเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นขั้นพื้นฐานในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก”

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มักกะสัน ในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรม “สนุก” พัฒนาการเรียนรู้  จากนั้นเวลา 10.30 น. จะเป็นวงพูดคุยจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยง เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก 11.00 น. จะเป็นการแถลงรับขวัญวันเด็ก ด้วยนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า และปิดท้ายที่กิจกรรมรับของขวัญ ของรางวัลจากคณะผู้ร่วมจัดงาน