วีดีโอ ค่าแรงขั้นต่ำรายได้ไม่น้อยกว่า 300 บาท?

ตอนหาเสียง – ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เอาไหมค้าาาา

เป็นนายกรัฐมนตรี – ข้อ 1.8.2 ดำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท