คสรท.เปิดผลสำรวจขึ้นค่าจ้าง ลจ.ร้องเรียนกว่า 5 พันคน

 

คสรท.เปิดผลสำรวจขึ้นค่าจ้าง ลจ.ร้องเรียนกว่า 5 พันคน

19 JULY 2012 NO COMMENT ( เผยแพร่ใหม่หลังจากเว็บไซต์ถูกแฮกเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 55 )

 

   

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้เปิดเผยผลสำรวจการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมาเกือบ 4 เดือน  ได้รับการร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 5,134 คน พบปัญหาหลักคือ

–  กรณีไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมี 2,380 คน ในกิจการโรงแรม การขนส่ง การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ และในธุรกิจจิวเวอรี่ 

–  กรณีการปรับเปลี่ยนสภาพ เช่น โยกย้ายตำแหน่ง ลดสวัสดิการ หรือย้ายฐานการผลิต มี 2,168 คน ในกิจการสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 

–  กรณีการนำสวัสดิการมารวมกับค่าจ้าง 586 คน ในกิจการอิเล็คทรอนิคส์ การบริการ ธุรกิจขนส่ง อาหาร และเฟอร์นิเจอร์ 

   คสรท.จึงเสนอให้กระทรวงแรงงานมีมาตรการในการทำให้นโยบายการปรับเพิ่มค่าจ้างเป็นจริง รวมทั้งเสนอให้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจำนวนมาก 

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน