คสรท. มอบดอกไม้ให้กำลังใจสสท.

คสรท. มอบดอกไม้ให้กำลังใจสสท.

 

21 JULY 2012 NO COMMENT (เผยแพร่ใหม่หลังจากเว็บไซต์ถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 1 ส.ค.55)

เมื่อวานนี้ (20 ก.ค.55) นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้เดินทางเข้ามอบกระเช้าดอกไม้ให้กับกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ซึ่งมีนายอโณทัย อุดมศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส และนางสาวสุมนา สุวรรณอำภา ผู้อำนวยการสำนักรับฟัง และการมีส่วนร่วมไทยพีบีเอส เป็นตัวแทนในการรับกระเช้าดอกไม้

นายชาลี ลอยสูง ประธาน คสรท.กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ขอมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับการทำงานของไทยพีบีเอส และพนักงานทุกท่านในฐานะสื่อสาธารณะ และนักสื่อสารมวลชน ในการนำเสนอข่าวสารของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ประชาชน ชาวบ้าน คนเล็กคนน้อยที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย และระบบทุนที่เข้ามาเอารัฐเอาเปรียบกับผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ และข้ามชาติ ให้สังคมได้รับรู้ชีวิตของคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆอย่างมากมายเท่าที่ผ่านมาเป็นเวลา 4 ปี และเข้าปีที่ 5 ในการเกิดสื่อสาธารณะได้สร้างพื้นที่ข่าว และรายการที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ชมที่เฝ้าติดตาม จึงขอให้กำลังใจกับคนทำงานทุกคน เพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อที่มีคุณภาพต่อไป

การทำงานที่มีคุณภาพ คนทำงานทุกคนต้องมีชีวิตที่มีคุณภาพด้วย ขอให้องค์กรมีการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของคนทำงานทุกคน เพราะในฐานะผู้นำแรงงาน คิดว่า คนทำงานทุกคนมีความรักในองค์กร และต้องการมีความก้าวหน้าในการทำงาน มีค่าจ้างที่เพียงพอ พร้อมด้วยสวัสดิการที่เป็นธรรม จึงขอเป็นกำลังใจกับองค์กรสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ในการทำงานเคียงข้างประชาชนต่อไป” นายชาลี ลอยสูง กล่าว

นายอโณทัย อุดมศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า ขอเป็นตัวแทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)ขอบคุณ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ที่ได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจการทำงานของไทยพีบีเอส พนักงาน และผู้บริหาร ทุกคน ทั้งนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากไทยพีบีเอส เนื่องจากวันนี้มีการจัดเวที สวส เสวนา ครั้งที่ 2 สื่อสาธารณะในทศวรรษหน้า ณห้อง Convention Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส จึงเรียนเชิญให้เข้าร่วมรับฟัง และเสนอแนะว่า ต้องการให้ไทยพีบีเอส ทำอะไรให้ จะขอรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมรับไว้เพื่อการปรับปรุง 

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน