คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน

คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน

18 JULY 2012 NO COMMENT  (เผยแพร่ใหม่หลังจากเว็บไซต์ถูกแฮ็กเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 55)

 

โครงการสื่อสารสุขภาวะของคนชายขอบ จัดเสวนา "คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องสมุดบ้านอารีย์ ซอยอารีย์1 กรุงเทพฯ ในโอกาสปิดโครงการซึ่งทำงานมาแล้ว 2 ปี  นายภาสกร จำลองราช กล่าวถึงงานโครงการว่า ได้นำพี่น้องนักข่าวหลายคนลงไปสัมผัสและทำข่าวชาวบ้านที่เป็นคนชายขอบกลุ่มต่างๆ  ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนบางเรื่องก็ได้รับการแก้ไข แต่บางเรื่องก็เป็นแค่ปรากฎการณ์ข่าว และตอนนี้ก็กำลังสนใจเรื่องผลกระทบข้ามแดน เพราะกระแสอาเซียนกำลังแรงแต่การเชื่อมร้อยระดับล่างระหว่างประเทศยังไม่ค่อยเห็น จึงเป็นความท้าทายของคนทำข่าว การเสวนาวันนี้จึงอยากฟังเสียงสะท้อนในภาวะที่สื่อมวลชนถูกตั้งคำถามอย่างมากในบทบาทหน้าที่  

วิดีโอข่าวลงพื้นที่ 1.สำรวจอ่าวตัว ก. 2.แรงงานในอุทกภัย 3.วันเด็ก 2 ฝั่งโขง 4.สำรวจต้นน้ำภาคเหนือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรรมยาตราเพื่อแม่น้ำโขง 5.อุ้มผาง การจัดการตัวเองและชุมชนกระเหรี่ยงฤาษี 6.ผู้เฒ่าไร้สัญชาติ