วิดีโอ เกษตรกรพันธสัญญาลพบุรีเจอน้ำหนี้ท่วม

ข้อมูลจากกลุ่มวิจัยไทบ้านที่ลงสำรวจพื้นที่ประสบภัยของกลุ่มเกษตรกรพันธสัญญาชุมชนท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี ในช่วงเดือนตุลาคมระบุว่า มีเกษตรกรหลายรายในพื้นที่ทำการเกษตรในระบบพันธสัญญากับบริษัทธุรกิจด้านการเกษตรและได้รับความเสียหายอย่างหนักจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ มีผู้เลี้ยงไก่กว่า 30 ฟาร์มที่ถูกน้ำท่วม ผู้เลี้ยงหมูรายหนึ่งหมูถูกน้ำท่วมตายกว่า 4,000 ตัว ความเสียหายของแต่ละรายไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท บางรายถึงกับหมดเนื้อหมดตัว พยายามติดต่อกับบริษัทแต่ัยังไ่ม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆอย่างจริงจัง ยกเว้นอาหารหมู 4 ถุงจากบริษัทซีพี ส่วนกรณีบริษัทท้องถิ่นที่ทำสัญญากับเกษตกรนั้นก็มีประกัน ขณะที่เกษตรกรไม่มีการประกันใดๆ  และขณะนี้ยังไม่มีบริษัทใดเข้ามาดูแลรับผิดชอบ นอกจากได้รับถุงยังชีพที่มีผู้นำมาบริจาคให้บ้างเท่านั้น