ซาเล้ง: คนเก็บขยะ

 

รายการ ก()างเมือง

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 13.30 .

ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

วิถีการดำรงอยู่ของสังคมเมืองไม่อาจจะแยกออกจากท้องถิ่นได้ โดยเฉพาะเมื่อการเติบโตของเมืองนั้นเปรียบเหมือนกับหลุมดำ ที่มีการดึงดูดผู้คนและทรัพยากรรายรอบเข้ามาเพื่อเติมส่วนขาดของความเป็นเมือง แต่ธรรมชาติของเมืองกลับไม่อนุญาตให้คนที่อยู่ในกลางเมืองกำหนดวิถีชีวิตของตนเองได้ หนำซ้ำยังถูกดูดกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเมือง ซึ่งก็โยงใยกลายเป็นปัญหาสังคมทุกวันนี้

การบริโภคของเมืองก่อให้เกิดขยะจำนวนมหาศาล จนกลายเป็นปัญหาของเมืองที่ลุกลามไปถึงชนบท โดยเฉพาะเมืองที่ไม่สามารถลดการก่อขยะและกำจัดขยะที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้

ซาเล้ง จึงกลายเป็นกลุ่มคนที่เข้ามามีบทบาท ช่วยดูแลเก็บกวาดขยะหรือของเหลือใช้ตามหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนในเมือง ให้สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ พวกเขามีทักษะความชำนาญในการคัดแยกขยะ ก่อนเข้าสู่กรรมวิธีรีไซเคิล กลายเป็นของพึงประสงค์กลับมาใช่ใหม่ แต่ “ซาเล้ง” ยังคงถูกมองว่า เป็นพลเมืองชั้นสองของสังคม