คนงานปทุมบุกจวนผู้ว่ายื่นข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากล

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 น. นำโดย นายเสน่ห์ ชุมหฤทัย ประธานสหภาพแรงงานกลุ่มย่านรังสิตและใกล้เคียง ได้รวมตัวกันพร้อมสมาชิกกลุ่มย่านรังสิตฯ 28 องค์กร เพื่อจัดงานวันกรรมการสากล ที่ซอยอเมริกันสแตนดาร์ด เพื่อตั้งขบวนไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมขบวนทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ประมาณ 100 คัน จำนวน 300 คน เพื่อยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

 
ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. ขบวนรถกลุ่มย่านรังสิตฯ ได้เดินทางมาถึงศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ทางกลุ่มได้จัดคนขึ้นปราศรัยบนรถเครื่องขยายเสียงโดยให้ตัวแทนขึ้นพูดปัญหาต่างๆ ของแต่ละองค์กร และในขณะนั้นเอง นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า (ผู้ว่าราชการ) จังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางมาพบกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ ซึ่งทางกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ได้ยื่นข้อเรียกร้องของขบวนการแรงงานในระดับนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ดังนี้
 
1. ประเทศไทยต้องเป็นรัฐสวัสดิการ
 
2. ค่าจ้างที่เป็นธรรม โดยกำหนดโครงสร้างค่าจ้างรายได้แห่งชาติทุกสาขาอาชีพ
 

3. ยกเลิกการจ้างงานแบบเหมาค่าแรง
 
4. การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ
 
5. รับรองอนุสัญญาองค์การระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98
 
6. การปฏิรูประบบประกันสังคม
 
7. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ขึ้นกล่าว สวัสดีพี่น้องผู้ใช้แรงงานว่า “กระผมรู้สึกดีใจที่พี่น้องได้ร่วมกันยื่นหนังสือให้ผมพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี โดยสัญญาว่า ปัญหาที่กล่าวมาจะรับมาพิจารณาอย่างเร่งด่วน สิ่งแรกที่ผมจะทำคือประเด็นเรื่องความปลอดภัยในองค์กรที่มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้ว โดยจัดเจ้าหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( ค.ป.อ.) ระดับจังหวัดเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี และกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้ฟังคำมั่นสัญญาของผู้ว่าราชการแล้วและขอบคุณผู้ว่าจึงเดินทางแยกย้ายกันกลับ
 
นายวาสุเทพ  บุญคุ้ม  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวย่านรังสิตและใกล้เคียง  รายงาน